ENERGETSKA ZASNOVA

Večino potrebne energije pridobimo pri konceptu Moja hiša prihodnosti iz obnovljivih virov energije.

Energetski koncept

Energetski koncept Moje hiše prihodnosti temelji na analizi in optimizaciji rabe celotne energije za delovanje hiše in njenih naprav v času uporabe, pri čemer se večino potrebne energije pridobimo iz obnovljivih virov energije. S takšno gradnjo aktivno pripomoremo k zmanjševanju izpustov toplotgrednih plinov in zmanjšanju obremenitev okolja.
 


 

POTREBA PO ENERGIJI IN ENERGIJSKI ELEMENTI

Osnovno energijsko bilanco vsake hiše predstavljajo toplotne izugbe in toplotni dobitki na osnovi katerih definiramo potrebno toploto za ogrevanje. V Moji hiši prihodnosti znaša potreba po energiji za ogrevanje 2172 kWh na leto. Potrebno toploto za ogrevanje bomo v Moji hiši prihodnosti zagotovili s toplotno črpalko zrak-voda, ki bo delovala kot stalen vir toplote in hladu .

S 6,8 m2 neto površine sprejemnikov sončne energije podjetja Velux na J strani strehe bo zagotovljenih dodatnih 2560 kWh energije na leto, ki bo porabljena za pripravo tople sanitarne vode ter kot podpora sistemu ogrevanja. Na J strani strehe bo nameščenih tudi 21 fotovoltaičnih modulov, ki bodo sestavljali sončno elektrarno, ki jo bo postavljalo podjetje Robotina. Predvidena proizvodnja električne energije na letnem nivoju znaša 5515 kWh na leto, kar zadošča za porabo približno 1,6 povprečnega slovneskega gospodinjstva.

Z izrabo obnovljivih virov energije, predvsem sončne energije, za sprejemnike sončne energije in fotovoltaično elektrarno bo Moja hiša prihodnosti aktivno prispevala tudi k zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida. Ocenjen letni prihranek izpustov ogljikovega dioksida zaradi uporabe sprejemnikov sončne energije znaša 1.373,5 kg. Za fotovoltaično elektrarno znaša ocenjen letni prihranek izpustov za fotovoltaično elektrarno, izračunan po metodologiji Centra za energetsko učinkovitost pri Inštitutu Jožef Stefan (CEU IJS) 2.760 kg.

Partnerji pri gradnji projekta moja hiša prihodnosti